• Lorem ipsum

 

https://www.studiosanita.nl

Over ons privacybeleid 
Studio Sanita geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio Sanita. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018; met het publiceren van deze nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou  uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, Je vindt onze contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Zij hebben geen toegang tot onze gegevens. Onze webhosting wordt verzorgd door Firemultimedia. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Firemultimedia heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Firemultimedia is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveilgde dataopslag. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van deze beveiligde data te voorkomen. 

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je deze aanklikt, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Firemultimedia. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Firemultimedia heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Onze emails worden gearchiveerd zolang de garantie op de artikelen geldig is. Voor fiscale doeleinden worden ook de gevraagde gegevens bewaard.

Reclame
Studio Sanita zet naast de website ook social media en emails in om bekendheid te vragen voor nieuws, nieuwe producten en aanbiedingen.

Betalingsmethodes
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zo verlopen betalingen via Ideal, Sofort, Bancontact/Mr. Cash, Visa card, Mastercard, Paypal en bankoverschrijvingen via Multisafepay.
MultiSafepay bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Voor een ander deel van de betalingen met achteraf betalen, wordt gebruik gemaakt van Afterpay. Afterpay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Afterapay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Afterpay bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als je een review achterlaat via Kiyoh dan ben je verplicht om naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart jouw persoonsgegevens zolang je de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld; je vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om dit pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van My Parcel (een dochteronderneming van PostNL) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel/ PostNL delen. My Parcel/ PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over het surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier de bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.
Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Indien je wenst, kun je de cookies uitschakelen in de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het correct gebruik van cookies en applicaties. Wij hebben geen volledig toezicht hoe deze derde partijen de cookies gebruiken. Wel hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten met deze partijen; ook adviseren we het privacybeleid van deze derden te lezen.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Als je vanaf heden gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor om toestemming (via de mail). Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of door wettelijke verplichting. 

Inzage en wijzigen van je gegevens
Heb je vragen over ons Privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen van jouw persoonsgegevens, Neem dan even contact met ons op.
Je hebt het recht om de gegevens die we van jou verwerken, in te zien, te laten bewerken of te laten verwijderen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. 

Je hebt daarnaast te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Wijzigingen in ons Privacy Beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. We adviseren je om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens 

Studio Sanita
Jacqueline Beerens
Jellinghausstraat 26 08
5048AZ Tilburg

T. +31 (0)13 5915540
E. [email protected]

KvK: 64661547